Czym jest estoński CIT i komu przysługuje?

Czym jest estoński CIT i komu przysługuje?

W ciągu ostatnich tygodni wyjątkowo często można było usłyszeć w Polsce o estońskim podatku CIT. Polska zdecydowała się na wprowadzenie estońskiego CIT 1 stycznia 2021 roku. Podatek ten obowiązuje więc dość długo, ale wciąż wiedza podatników na jego temat jest niewielka.

Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT jest jedną z form opodatkowania osób prawnych. Jest często określany jako ryczałt od dochodów, które osiągają spółki kapitałowe. Przyjęte w Estonii przepisy podatkowe są bardzo proste, dzięki czemu może z nich skorzystać bardzo wielu przedsiębiorców. Niestety w Polsce z tej możliwości rozliczenia się z fiskusem nie będzie mogło skorzystać wielu przedsiębiorców. Od klasycznego CIT ten, który został opracowany w Estonii różni się momentem, w którym powstaje zobowiązanie podatkowego. W przypadku klasycznego CIT spółka kapitałowa zobowiązana jest do wpłacania zaliczki na poczet podatku CIT co miesiąc oraz do złożenia rozliczenia rocznego na koniec roku. CIT estoński moment powstania obowiązku podatkowego przesuwa. Spółka może nie płacić CIT dopóki osiągnięty przez nią zysk pozostaje w firmie i jest przeznaczany na inwestycje. W momencie wypłacenia dywidendy udziałowców czy akcjonariuszom, przedsiębiorca musi zapłacić podatek CIT.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

Estoński CIT nie jest rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Z estońskiego CIT mogą skorzystać:

  • spółki akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawodawca wymaga, aby akcjonariuszami bądź udziałowcami spółki były wyłącznie osoby fizyczne. Podatnik nie może posiadać akcji w innej spółce. Do tego określony został limit przychodów, który razem z podatkiem VAT wynosi 100 mln zł rocznie. Przedsiębiorca, który zostanie objęty estońskim CIT musi ciągle inwestować. Nakłady na inwestycje powinny wynosić nie mniej jak 15% wartości początkowej. Minimalna kwota inwestycji to 200 tys. zł. Nakłady przedsiębiorcy, który realizuje inwestycję „znaczącą dla prowadzonej działalności” muszą wzrosnąć o najmniej o 50 tys. zł.

Jak skorzystać z estońskiego CIT?

Ustawa, która wprowadza estoński CIT obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2020 roku. Podatnicy, którzy chcą rozliczać się, korzystając z estońskiego CIT, muszą złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Spółki, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym wniosek ten mogły składać do 1 lutego 2021 roku. Estoński podatek może zostać wybrany na okres 4 lat. Po upływie tego czasu może zostać przedłużony na kolejne 4 lata. Oczywiście może się tak zdarzyć, że w ciągu tych 4 lat podatnik straci prawo do rozliczania się estońskim CIT. Ponownie tę formę opodatkowania będzie mógł wybrać dopiero po upływie 3 lat. Podatnik zawsze też może sam zrezygnować z tej formy opodatkowania.

Estoński CIT ma wiele zalet. Polskie przepisy różnią się nieco od tych obowiązujących w Estonii. Z tej formy opodatkowania nie skorzystają więc wszyscy przedsiębiorcy. Spółka, która wybierze tę formę opodatkowania musi inwestować.

Biuro rachunkowe Ruczaj – SPRAWDŹ OFERTĘ <— Księgi przychodów i rozchodów w Krakowie | Księgi handlowe Kraków Ruczaj