Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją przygodę z własną firmą, ma niezwykle szerokie pole do wyboru w obszarze sposobu opodatkowania swojej działalności. Oprócz dobrze znanego podatku na zasadach ogólnych czy podatku liniowego przedsiębiorca może także postawić na uproszczoną formę w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na czym polega ta forma opodatkowania, kto może z niej skorzystać i jak kształtuje się najważniejsze stawki tego podatku?

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt ewidencjonowany do relatywnie prosta forma opodatkowania, która reguluje sposób uiszczania podatku przez osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Jak zatem wynika z definicji, jest to forma opodatkowania dedykowana przedsiębiorcom zakładającym jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, a także spółkę jawną. Wybór ryczałtu powinien nastąpić na etapie zakładania działalności gospodarczej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w urzędzie skarbowym lub poprzez wybór ryczałtu bezpośrednio w internetowym wniosku CEIDG-1, który jest wnioskiem niezbędnym do założenia własnej działalności gospodarczej. Cechą charakterystyczną ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest rozliczanie się na podstawie przychodu, który nie jest pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Kto może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w firmie?

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, tę formę opodatkowania mogą wybrać przede wszystkim te osoby, których przychody pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawodawstwo dopuszcza jednak możliwość rozliczania się w taki sposób również wspólnikom spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Kto jeszcze może zastosować uproszczoną formę opodatkowania? Przede wszystkim osoby, które osiągają przychód z tytułu podnajmu, dzierżawy lub najmu mieszkań i obiektów komercyjnych, pod warunkiem jednak, że nie wynajem nie stanowi istoty prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatnią grupą upoważnioną do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są osoby duchowne.

Jakie są stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów to pod względem mnogości stawek najbardziej skomplikowana forma opodatkowania. Obecnie występuje kilka popularnych stawek, spośród których warto wymienić między innymi:

  • stawkę w wysokości 17% przychodów dla osób, które działają na zasadzie wolnych zawodów oraz 15% dla przedstawicieli tej samej grupy, która świadczy usługi w ramach pomocy społecznej bez zakwaterowania
  • stawkę w wysokości 12% dla przedsiębiorców działających w branży IT. Nowoczesne technologie to sektor gospodarki, w którym powszechne jest oferowanie informatykom pracy na zasadzie B2B, co niejako wymaga od kandydata założenia własnej działalności jednoosobowej. W tym aspekcie przedsiębiorca może liczyć na podatek w wysokości 12% wartości przychodów;
  • stawkę w wysokości 8.5% dla przedsiębiorców świadczących usługi edukacyjne;
  • stawkę w wysokości 3% dla przedsiębiorców osiągających dochód z tytułu działalności gastronomicznej oraz rybackiej.

Więcej informacji o zryczałtowanym podatku dochodowym i jego rozliczaniu uzyskasz na stronie naszego krakowskiego biura rachunkowego na Ruczaju – RoscoTax.

Księgi handlowe Kraków —> Spójrz na Ofertę! <— Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie