Darowizna w najbliższej rodzinie – czy należy ją opodatkować?

Darowizna w najbliższej rodzinie - czy należy ją opodatkować?

Nieodpłatne przekazanie czegoś, co jest składnikiem naszego majątku drugiej osobie to darowizna. Wykonując ją, trzeba pamiętać, że wiążę się ona z powstaniem obowiązku podatkowego. Podatek, który trzeba odprowadzić może wynosić od 3 do nawet 20% wartości darowizny, co oznacza, że nie jest niski. Nie zawsze trzeba go jednak płacić. Wyjątkiem jest darowizna w obrębie najbliższej rodziny.

Podatek od spadku i darowizn – jakie są grupy podatkowe?

Zacznijmy od wyjaśnienia kwestii grup podatkowych. Na ich podstawie określa się wysokość kwoty wolnej od podatku. W obowiązującym w Polsce systemie podatkowym wyróżnia się trzy grupy podatkowe:

  • Grupa I. Do tej grupy zaliczany jest małżonek, dzieci, wnuki i prawnuki (zstępni), rodzice, dziadkowie (wstępni), ale również teściowie, macocha, zięć, synowa, ojczym, pasierb. W przypadku tej grupy kwota wolna od podatku to obecnie 9637zł;
  • Grupa II. W skład tej grupy wchodzą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie i zstępni pasierbów. Tu kwota wolna od podatku jest już nieco niższa – wynosi 7276zł;
  • Grupa III. To grupa obejmująca tak zwanych innych nabywców. W jej przypadku kwota, która zwolniona jest z podatku to 4902zł.

W grupie I wyróżniono również dodatkową podgrupę – 0. Zalicza się do niej małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Darowizna w obrębie tej grupy uprawnia do uzyskania zwolnienia od podatku nawet wtedy, kiedy jej wartość przekracza przytoczoną wyżej kwotę. Warunkiem jest jednak zgłoszenie faktu otrzymania darowizny do właściwego Urzędy Skarbowego. Jeśli jej wartość jest niższa niż 9637zł, takiej darowizny osoby zaliczane do grupy 0 w ogóle nie muszą zgłaszać.

Co wtedy, kiedy nie zgłosimy faktu otrzymania darowizny od członka rodziny?

Otrzymując darowiznę, warto pamiętać o tym, aby zgłosić ją do właściwego Urzędu Skarbowego. Zaniechanie tego obowiązku będzie bowiem skutkowało tym, że otrzymana darowizna zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych, a więc w dużo mniej korzystny sposób. Jeśli więc nie zgłosimy darowizny w odpowiednim czasie, będziemy zobowiązani do złożenia w Urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej i zapłaty podatku.

Jak zgłosić fakt otrzymania darowizny?

Procedura jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy wypełnić druk SD-Z2, a następnie w ciągu pół roku od otrzymania darowizny dostarczyć go do właściwego Urzędu Skarbowego. Trzeba pamiętać, że półroczny okres dotyczy wyłącznie członków grupy 0. Osoby zaliczane do pozostałych grup mają jedynie miesiąc na powiadomienie Urzędu Skarbowego. Wypełniony druk można dostarczyć do US osobiście bądź zrobić to drogą pocztową, pamiętając jednak, że zawsze decydująca jest data wpływu dokumentu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Darowizna w najbliższej rodzinie może być zwolniona od podatku dochodowego, co jest bardzo korzystne dla osoby obdarowanej. Należy jednak pamiętać, że dzieje się tak dopiero po spełnieniu określonych wymagań. Niedopełnienie obowiązków spoczywających na osobie obdarowanej skutkować będzie koniecznością zapłaty podatku na normalnych zasadach.

Usługi księgowe Kraków Ruczaj – całkowita oferta jest widoczna na stronie kategorii.
Zerknij także na ofertą dotyczącą prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.