Działalność biur rachunkowych w świetle prawa

Działalność biur rachunkowych w świetle prawa

Wiele osób, które ukończyło studia z zakresu finansów lub rachunkowości zastanawia się, co zrobić dalej. Gdzie szukać zatrudnienia lub jak wykorzystać zdobytą wiedzę, aby móc otworzyć swój własny biznes. Podjęcie tej decyzji nie jest jednak tak trudne, jak się może wydawać, a to dlatego, że w ostatnim czasie zyskuje na popularności instytucja zwana biurem rachunkowym. Na czym polega działalność biura rachunkowego oraz dlaczego korzysta z niego coraz więcej przedsiębiorstw i osób prywatnych?

Działalność biur rachunkowych

Choć wielu osobom, biura rachunkowe kojarzą się najczęściej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, to zaskoczeniem może być, że jest to tak naprawdę jedna z wielu usług jakie, taka instytucja może świadczyć. Działalność biur rachunkowych opiera się na opracowywania polityki rachunkowości w firmach, prowadzeniu ewidencji do celów podatkowych (w szczególności podatku VAT), dokonywaniu rocznych rozliczeń podatkowych oraz świadczeniu usług z zakresu kadr i płac. Są to niezwykle istotne kwestie, niezbędne do prawidłowego zarządzania firmą i bez pomocy biura rachunkowego dopełnienie ich mogłoby być bardzo trudne. Jak więc funkcjonuje nasze biuro rachunkowe RoscoTax  w świetle prawa?

Działalność biura rachunkowego w świetle prawa

Na samym początku warto zaznaczyć, że choć posiadanie wyższego wykształcenia, zwłaszcza z zakresie finansów i rachunkowości, jest niezwykle przydatne będąc pracownikiem biura rachunkowego i dobrze je mieć, to nie jest ono w żaden sposób wymagane, a co ciekawsze, nie istnieje rozporządzenie, które nakazywałoby posiadanie konkretnego wykształcenia z konkretnej dziedziny. Prowadzenie biura rachunkowego, tak samo jak sam zawód księgowego został kilka lat temu ustawowo uwolniony, co oznacza, że prowadzenie takiej działalności jest dostępne dla każdego.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Istnieje jednak jedna, bardzo ważna regulacja prawna, która w szczególny sposób odnosi się do tego, kto może prowadzić biuro rachunkowe. Tą regulacją jest art. 76a ustawy o rachunkowości, który jasno wskazuje, że warunkiem wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są 3 kwestie. Po pierwsze, osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Po drugie, osoba, która chce wykonywać czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności mieniu, dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Po trzecie osoba, która chce wykonywać czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie może być skazana za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 o rachunkowości. Dotyczą one naruszenia obowiązków z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych oraz tych, które są niezgodne ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu przez biegłego rewidenta, a także naruszania innych przepisów ustawy wynikającej z art. 79 ustawy o rachunkowości.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie —> zerknij na całą ofertę!