Indywidualne konto podatkowe – co to takiego?

Indywidualne konto podatkowe – co to takiego?

Już mamy kolejny rok podczas którego każdy podatnik rozlicza się na podstawie indywidualnego konta podatkowego. Wcześniej, do końca 2019 roku wpłat dokonywano na specjalnie do tego celu przeznaczone konta bankowe, które były przypisane poszczególnym urzędom skarbowym. Od początku 2020 roku, zatem również i aktualnie – obowiązuje tytułowe konto podatkowe, nad którego sensem i zrozumieniem chcemy się pochylić w niniejszym artykule.

Rozliczenie podatkowe – jak było do 2019 roku?

Z dniem 31.12.2019 roku przestała obowiązywać zasada z ramienia której według stanu prawnego podatnik musiał dokonać opłaty podatkowej na numer rachunku urzędu skarbowego, do którego był przypisany na podstawie adresu zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej, natomiast w przypadku osoby prawnej – w zależności od miejsca siedziby rozliczanego przedsiębiorstwa.

Obowiązywała osobna dyspozycja przelewów, dzięki której należycie były rozróżniane poszczególne formy rozliczenia podatkowego:

  • PIT,
  • CIT,
  • VAT.

Stan rzeczy zmienił się wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku, kiedy to pojawiło się pojęcie indywidualnego konta podatkowego. Konto służy to do celu rozliczenia się z urzędem skarbowym za mijający rok podatkowy.

Czym dokładnie jest indywidualne konto podatkowe?

Zanim przejdziemy do konkretnych informacji – warto podkreślić, jaka jest podstawa prawna ww zmian. 4 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatki od towarów i usług oraz kilku innych ustaw związanych z Ordynacją podatkową, które wskazują właśnie na to, że od tego momentu każdy podatnik będzie miał przypisane swoje indywidualne konto podatkowe, gdzie to ma kierować wszelkie należności z tytułu CIT, VAT oraz PIT. Jest to tak zwany mikrorachunek podatkowy. Służy on również do rozliczeń podatnikom osiągającym przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego, jak również najmu prywatnego. Więcej informacji o indywidualnym koncie podatkowym znajdziesz pod linkiem: RoscoTax – krakowskie biuro rachunkowe.

Jak skorzystać z indywidualnego konta podatkowego podczas rozliczeń?

Ustawodawca tworząc indywidualne konta dla każdego podatnika zrobił to z zamysłem usprawnienia całej procedury rozliczeń i ich przyspieszenia. Tym samym identyfikacja wpłat podatników jest sprawniejsza dla organu skarbowego. Nie tylko dla samego podatnika łatwiejsze jest przypilnowanie tego, że wpłatę kieruje pod odpowiedni rachunek, ale też eliminuje to sytuacja, w ramach których rzeczywiście wpłata poszła na niewłaściwe konto, do nieodpowiedniego w danym przypadku urzędu. Można się domyślić jak  to komplikowało i mocno wydłużało cały proceder. To również duże ułatwienie z punktu widzenia podatników, którzy muszą regulować należności z więcej niż jednego tytułu należności. Od tej pory wszystkie PIT, VAT i CIT mogą być rozliczane z pomocą jednego i tego samego rachunku.

Warto jednak dodać, iż chociaż roczne rozliczenie wpłat będzie realizowane z pomocą mikrorachunku, to indywidualne konto bankowe przypisane do podatnika nie przyda się, jeśli chodzi o nadpłaty podatków. Tego rodzaju należności w dalszym ciągu będą rozliczane na podstawie zasad funkcjonujących przed 1.01.2020 r.

Na stronie kategorii możesz także sprawdzić naszą dokładną ofertę dotyczącą prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w Krakowie oraz krakowskich ksiąg handlowych na Ruczaju.