Jak przejść na CIT estoński?

Jak przejść na CIT estoński?

Od dłuższego już czasu zauważyć można, że coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na przejście na CIT estoński. Taka forma opodatkowania jest jak najbardziej dobrowolna. Dlaczego takie rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością? Jest tak przede wszystkim dlatego, że w przypadku CIT estońskiego nie płaci się podatku od dochodów ze sprzedaży towarów lub usług. Jest to oczywiście rozwiązanie bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Warto tu dodatkowo podkreślić, że przejście na CIT estoński możliwe jest także w trakcie roku podatkowego. Jak to zrobić?

W jaki sposób możliwe jest przejście na CIT estoński?

Jak wspomniano, przejście na CIT estoński jest dla przedsiębiorcy dobrowolne. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie zawiadomienia o wyborze właśnie takiej formy opodatkowania. Należy to zrobić na druku ZAW-RD. Zawiadomienie złożone musi być oczywiście we właściwym dla przedsiębiorcy Urzędzie Skarbowym. Pamiętać jednak trzeba, że zawiadomienie musi być złożone do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w których chce się skorzystać z CIT-u estońskiego. Innymi słowy, jeśli dla przedsiębiorcy rok podatkowy jest również rokiem kalendarzowym, to zawiadomienie złożone musi być do końca stycznia. Jak jednak wskazano wcześniej, na estoński CIT przejść można także w trakcie roku podatkowego.

Jak przejść na CIT estoński w trakcie roku podatkowego?

Przedsiębiorca może złożyć zawiadomienie o przejściu na CIT estoński przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego. Ważne jest tu, aby w takim przypadku przedsiębiorca miał zamknięte księgi rachunkowe oraz sporządzone sprawozdanie finansowe ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania CIT-em estońskim. Oznacza to, że księgi rachunkowe będą otwierane pierwszego dnia miesiąca opodatkowanego estońskim CIT-em. W przypadku przejścia na estoński CIT w trakcie roku podatkowego, ten zostaje automatycznie skrócony i obejmuje okres krótszy niż 12 miesięcy.

Jakie dodatkowe obowiązki wiążą się z przejściem na estoński CIT w trakcie roku podatkowego?

Przedsiębiorca decydujący się na przejście na CIT estoński w trakcie roku podatkowego musi pamiętać o dokonaniu ewidencyjnych wyodrębnień w kapitale własnym. Należy to zrobić na ostatni dzień roku podatkowego, poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT-em. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobligowany do wyodrębnienia w kapitale własnym kwoty zysków niepodzielonych oraz kwoty zysków podzielonych. Mowa tu o kwotach wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT-em. Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek wyodrębnienia w kapitale własnym kwot niepokrytych strat, które poniesione zostały w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT-em. Na koniec warto podkreślić, że przejście na CIT estoński możliwe jest w trakcie roku podatkowego, ale nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli chce się z niego zrezygnować. Niestety pamiętać trzeba, że rezygnacja z CIT-u estońskiego w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa.

O pomoc w przejściu na CIT estoński możesz zwrócić się do naszego krakowskiego biura rachunkowego, świadczącego pełny zakres prowadzenia ksiąg przychów i rozchodów.