Jak przeprowadzić zamknięcie roku w KPiR? Poradnik księgowy

Jak przeprowadzić zamknięcie roku w KPiR? Poradnik księgowy

Koniec roku to dla każdego przedsiębiorcy niezmiennie ważny okres – czas na zamknięcie roku na KPiR. Aby cały proces przebiegał tak gładko i bezproblemowo, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli – najlepszą radą jest sumienne i planowe przygotowywanie się do tego przez cały rok. W praktyce jednak wiemy, jak to wygląda – zwłaszcza, gdy wszystko jest na naszej głowie.

Z myślą o zagonionych i nieco zdezorientowanych przedsiębiorcach pracownicy naszego krakowskiego biura rachunkowego przygotowali poradnik księgowy, który pozwoli lepiej ten obowiązek zrozumieć i lepiej się do niego przygotować.

Spis z natury – remanent, ważny krok w procedurze KPiR

Mowa o niczym innym, jak o dokładnym przeliczeniu ile towarów w firmie zostało niesprzedanych, choć są one przeznaczone na handel – to właśnie spis z natury, czyli remanent. Każdy podatnik KPiR ma obowiązek dokonać takiego dokładnego spisu na koniec roku – nawet, jeśli mowa o zawieszonej działalności.

Co dokładnie powinno być ujęte w spisie z natury do dnia 31.12 każdego roku?

  • braki,
  • wyroby gotowe,
  • braki,
  • półwyroby,
  • materiały podstawowe i pomocnicze,
  • towary handlowe.

Trwałe środku wyposażenia nie powinny być ujmowane w spisie z natury. Ważne jest natomiast, aby spis został wykonany naprawdę starannie.

Dane w spisie z natury – aktualne wytyczne

Żaden spis z natury nie będzie kompletny, jeśli przedsiębiorca podatnik nie uwzględni w nim wszystkich niezbędnych danych. Oczywiście poza nazwą firmy, czy nazwiska i imienia właściciela zakładu potrzeba znacznie więcej. Niezbędne jest uściślenie daty sporządzenia spisu, określenie numeru kolejnej pozycji arkusza spisu z natury, czy też trzeba wskazać wszelkie szczegółowe określenie towaru i innych składników również objętych spisem. Ważna jest także jednostka miary, klauzula „Spis zakończono na pozycji…” oraz łączna wartość spisu z natury. Spis ten nie będzie kompletny bez określenia, jaka wartość wynika z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową. Pełny spis obejmuje także samą ilość składników majątku stwierdzoną w czasie spisu, jak i oczywiście cenę w złotych i groszach za jednostkę miary.

Wycena spisu z natury – zamknięcie roku w KPiR

Pora na sedno – po wykonaniu spisu należy dokonać jego wyceny w czasie nie dalej niż 14 dni od ww. Jest kilka istotnych zasad, co do których przedsiębiorca jest zobowiązany. Jeśli mowa o działalności usługowej i budowlanej trzeba pamiętać o sposobie wyceniania produkcji niezakończonej. Tutaj bierze się pod uwagę same koszty wytworzenia, z zaznaczeniem tego, iż ich wartość nie może być niższa od wartości kosztów materiałów, które zostały bezpośrednio zużyte do produkcji niezakończonej. Jeśli chodzi o towary i materiały handlowe – należy je wyceniać z uwzględnieniem cen nabycia/zakupu. Opcją jest również uwzględnienie cen rynkowych, jakie obowiązywały w dniu sporządzania spisu – o tyle, o ile cena nabycia bądź zakupu jest wyższa. Biorąc na tapetę półwyroby – sękiem jest to, by cena zakupu nabycia lub zakupu również była zgodna z tą z dnia sporządzenia spisu, z warunkami jak w przypadku pełnych towarów.

Więcej szczegółowych informacje na temat prowadzenie KPiR w Krakowie znajdziesz na stronie kategorii.
Zapraszamy również do zapoznania się z naszą kompletną ofertą dotyczącą krakowskich ksiąg handlowych na Ruczaju