Jakie podatki płaci przedsiębiorca i od czego one zależą?

Jakie podatki płaci przedsiębiorca i od czego one zależą?

Decydując się na prowadzenie własnej firmy, trzeba pamiętać, że zgodnie z obowiązującym w naszym kraju systemem podatkowym każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia podatków. Jakie obciążenia podatkowe spoczywają na osobach prowadzących działalność gospodarczą?

Czym jest podatek?

Zacznijmy od wyjaśnienia definicji podatku. Podatek to nic innego, jak świadczenie pieniężne na rzecz państwa, gminy, powiatu lub województwa, które ma charakter:

  • publicznoprawny;
  • nieodpłatny;
  • przymusowy;
  • bezzwrotny.

Oznacza to, że na mocy obowiązujących przepisów mamy obowiązek płacić podatki. Co więcej, za uchylanie się od tego obowiązku grożą nam wysokie kary.

Jaki jest cel podatków?

Podatki mają za zadanie zasilać budżet. To właśnie dzięki nim możliwe jest pokrywanie wydatków, jakie ponosi państwo. Wpływają one również istotnie na funkcjonowanie gospodarki, pobudzając ją do rozwoju.

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Ordynacja podatkowa jasno wskazuje, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia:

  • podatku dochodowego;
  • podatku VAT;
  • podatku od nieruchomości.

Każda z wymienionych form opodatkowania jest nieco inna, a także dotyczy innych sfer.

Czym jest podatek dochodowy?

Każdy przedsiębiorca, który w danym roku osiągnął jakiś przychód zobowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego. To, jak będzie on wysoki uzależnione jest od wybranej formy opodatkowania. Obecnie może on być uiszczany zgodnie z zasadami skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej. Wybierając skalę podatkową bądź podatek liniowy, przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że wysokość należnego podatku będzie obliczana od dochodu, jest ona określona skalą procentową. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatek naliczany będzie od przychodu. Jego wysokość to obowiązująca aktualnie stawka ryczałtu, która ustalana jest zawsze dla konkretnej działalności. Koszty uzyskania przychodu nie są w przypadku zarówno podatku ryczałtowego, jak i liniowego brane pod uwagę.

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to podatek od towarów i usług. Jest to podatek zupełnie inny niż opisany powyżej podatek dochodowy. Obecnie w naszym kraju obowiązują trzy stawki podatku VAT:

  • 23%;
  • 8%;
  • 5%.

Dostępna jest także preferencyjna stawka podatku VAT, która wynosi 0%. Może ona być jednak zastosowana dopiero wówczas, gdy podatnik spełni określone warunki. W przypadku niektórych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ma miejsce zwolnienie z podatku VAT. Dokładną informację na ten temat można znaleźć w Ustawie o podatku od towarów i usług. Kwestie te porusza artykuł 43. Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność bardzo często korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Możliwe jest to jednak jedynie do momentu osiągnięcia obrotu poniżej 200 000zł w ciągu roku. Kiedy kwota ta zostanie przekroczona, robi się obowiązek zarejestrowania jako czynnik podatnik VAT.

Początkujący przedsiębiorcy, którzy nie osiągają zbyt wysokich dochodów mogą często liczyć na zwolnienie z podatków. Generalnie jednak podatki są obowiązkowe i zasada ta odnosi się także do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zapoznaj się również z naszą ofertę dotyczącą prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w Krakowie.
Również nie zapomnij o naszej atrakcyjnej ofercie na krakowskie usługi księgowe na Ruczaju.