Jakie zmiany czekają nas w podatkach w roku 2022?

Jakie zmiany czekają nas w podatkach w roku 2022?

Zapowiadane hucznie zmiany w systemie podatkowym wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Jest to już pewne. Nowe przepisy podatkowe, czyli tak zwany Polski Ład, dotyczą zarówno osób indywidualnych, jak i tych, którzy prowadzą własną firmę. Z jakimi zmianami trzeba się liczyć?

Jaka będzie kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek?

Jeśli chodzi o opodatkowanie na zasadach ogólnych, to zmienia się kwota wolna od podatku. Dotychczas wynosiła ona osiem tysięcy złotych. Od stycznia 2022 będzie to już trzydzieści tysięcy złotych. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku idzie w parze ze zwiększeniem kwoty, która zmniejsza podatek. Obecnie będzie to pięć tysięcy sto złotych rocznie, co daje kwotę czterysta dwadzieścia pięć złotych w skali miesiąca. Co to oznacza w praktyce? Ci, którzy w ciągu roku uzyskują dochód nieprzekraczający kwoty trzydziestu tysięcy złotych, nie zapłacą podatku. Zarabiający więcej, ale osiągający dochód powyżej pierwszego progu podatkowego, zapłacą jedynie siedemnaście procent podatku.

Ile wynosić będą progi podatkowe?

Założenia Polskiego Ładu jasno wskazują, że zmiany dotyczą także progów podatkowych. Obecnie próg podatkowy wynosi osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych. Od 2022 roku kwota ta zostaje zwiększona do stu dwudziestu tysięcy złotych. Po przekroczeniu tego progu stawka podatku wzrasta z siedemnastu do trzydziestu dwóch procent. Jest to zmiana, która może sprawić, że w kieszeni podatnika zostanie nawet ponad pięć tysięcy złotych.

Jakie zmiany dotyczą składki zdrowotnej?

Polski Ład nie pominął kwestii składki zdrowotnej. Wysokość procentowej stawki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców nie zmienia się – nadal będzie ona na poziomie dziewięciu procent. Modyfikacji ulega jednak podstawa wymiaru składki. Wraz z początkiem 2022 roku podstawą składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców będzie osiągnięty dochód.

Istotna zmiana dotyczy tego, że składki zdrowotnej nie będzie już można odliczać od podatku. Co to oznacza w praktyce? Składka zdrowotna przestanie pomniejszać należy podatek. Jest to istotna zmiana, która może spowodować realną stratę pieniędzy przez wielu podatników. Zmianę tą ma rekompensować ulga podatkowa z tytuły braku odliczenia składki zdrowotnej. Czy zmiana ta koniec końców będzie korzystna przynajmniej dla części podatników pokaże czas.

Jak oceniany jest Polski Ład?

Polski Ład to szereg poważnych, daleko idących zmian w systemie podatkowym. Wielu specjalistów zgodnie podkreślało, że nie powinien być wprowadzany tak nagle. Polacy nie będą bowiem mieli czasu na przyjrzenie się nowym zasadom, wszystko zmienia się niemalże z dnia na dzień. Ekonomiści w swoich wypowiedziach często zaznaczają, że zapanować może poważny chaos, który znacznie utrudni funkcjonowanie wielu osobom.

Polski Ład to jeden z czołowych programów Prawa i Sprawiedliwości. Jest on jednak oceniany negatywnie przez przedsiębiorców i specjalistów z zakresu ekonomii. Wprowadza mnóstwo poważnych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych i sprawia, że wiele osób może stracić realne i naprawdę niemałe pieniądze.

Więcej ważnych informacji o zmianach podatkowych w roku 2022 uzyskasz na stronie głównej naszego biura rachunkowego z Krakowa!
Księgi handlowe Kraków —> Sprawdź Ofertę! <— Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Kraków