JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Od 2018 obowiązek składania deklaracji JPK_VAT dotyczy wszystkich podatników, poza tymi, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z podatku VAT. Od 2020 roku obowiązuje zaś nowy plik JPK_V7, który podatnicy muszą składać co miesiąc. Istnieją jednak od tej reguły pewne wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, w której podatnik zawiesi działalność gospodarczą.

Na czym polega zawieszenie działalności?

Na zawieszenie działalności gospodarczej podatnicy decydują się z różnych powodów. Zazwyczaj dotyczą one kwestii osobistych (na przykład stanu zdrowia) lub finansowych, które spowodowane są przejściowymi problemami z płynnością. Podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie jest zobowiązany na przykład do opłacania składek ZUS. Z drugiej zaś  strony nie może on wtedy prowadzić swojego biznesu. Ma jednak prawo do zabezpieczenia źródeł przychodu. Teoretycznie nie może więc poszukiwać nowych klientów czy rynków zbytu, jednak jest uprawniony do realizacji wcześniej zawartych umów lub sprzedaży zamówionych przed dniem zawieszenia działalności towarów. To zaś powoduje, że podatnik zobowiązany jest rozliczać się z urzędem skarbowym z przeprowadzonych transakcji. Dotyczy to kwestii przede wszystkim podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Wysyłka JPK w czasie zawieszenia działalności

Plik JPK_V7 wysyłają podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym przeprowadzili transakcje związane z podatkiem VAT. Jeżeli w czasie zawieszenia działalności nie są prowadzone zapisy w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, to podatnik nie będzie musiał składać deklaracji ani pliku JPK_V7. Warto jednak rozważyć, czy rzeczywiście mamy prawo do zaniechania obowiązków sprawozdawczych. Jeżeli podatnik:

  • dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • otrzymał dokumenty, z których wynika, że podatek VAT z poprzednich okresów należy skorygować,
  • dokonał importu towarów lub usług,

to w dalszym ciągu zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz pliku JPK_V7 za okres, w którym doszło do zawarcia powyższych transakcji lub otrzymania stosownych dokumentów VAT. Pamiętajmy, że niezłożenie w terminie pliku JPK może narażać nas na odpowiedzialność względem organów skarbowych. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że podatnicy zawieszający działalność gospodarczą będą zwolnieni z obowiązku sprawozdawczości odnośnie podatku VAT. Zarówno obowiązek składania deklaracji podatkowych, jak i pliku JPK uwarunkowany jest ewentualnymi zapisami, które w danym okresie zostały wprowadzone do rejestrów VAT.

Czy składać JPK „zerowy”?

Niektórzy podatnicy chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami i składają tak zwany JPK_V7 zerowy w trakcie zawieszenia działalności. Tymczasem zgodnie z ustawą o podatku VAT nie ma takiego obowiązku. Jeżeli w trakcie zawieszenia działalności nie są przeprowadzone żadne transakcje dotyczące podatku VAT, to nie ma potrzeby składania pliku zerowego. Nie stanowi on w żaden sposób zabezpieczenia przed ewentualną kontrolą ze strony urzędu skarbowego.

Zerknij również na naszą całą ofertę dotyczącą prowadzenia KPiR w Krakowie.
Usługi księgowe Kraków Ruczaj – sprawdź dokładną ofertę i zaktualizowany cennik.