Kontrola skarbowa – co warto wiedzieć?

Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?

Kontrola skarbowa to wyjątkowo przykra perspektywa dla każdego przedsiębiorcy, który każdego roku stara się spełniać wszelkie obowiązki wobec organów skarbowych. Bez względu jednak na to, czy należycie wywiązujemy się ze swoich obowiązków, czy nie, organ skarbowy regulujące kwestie podatkowe i nie tylko może złożyć nam wizytę w celu zrealizowania kontroli. Czym dokładnie jest kontrola skarbowa i jakie prawa ma kontroler i przedsiębiorca?

Co to jest kontrola skarbowa?

Zacznijmy od samego początku, a zatem od wyjaśnienia, czym dokładnie jest kontrola skarbowa. To wszczynane z urzędu wizytacja, której celem jest weryfikacja wywiązywania się przedsiębiorcy ze swoich obowiązków podatkowych. Warto jednak mieć świadomość, że sama kontrola niekoniecznie musi zapowiadać negatywne konsekwencje. Tego typu wizyty są składane coraz częściej prewencyjnie, w celu uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Kontrola musi zostać zapowiedziana, a przeprowadzić ją może naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, burmistrz miasta, starosta, marszałek województwa lub dyrektorzy izby skarbowej bądź izby celnej. Zgodnie z prawem przedsiębiorcy taka kontrola jest realizowana w określonym czasie, uzależnionym od formy prawnej i wielkości przedsiębiorstwa. Najmniejsze firmy mogą być kontrolowane maksymalnie 12 dni roboczych, podczas gdy największe przedsiębiorstwa aż 48 dni roboczych.

Prawa przedsiębiorcy podczas kontroli skarbowej

Podczas kontroli zarówno kontroler, jak i przedsiębiorca ma pewne prawa, z których może korzystać. Podstawowymi prawami przedsiębiorcy jest możliwość przygotowania wszelkich dokumentów do kontroli aż do dnia rozpoczęcia faktycznej wizytacji. Co więcej, sam przedsiębiorca ma prawo obecności zarówno podczas kontroli dokumentów, jak i podczas wywiadów ze świadkami. W przypadku wykrycia nieścisłości w księgach finansowych przedsiębiorca może złożyć wnioski dowodowe lub sprzeciw, jeśli nie zgadza się z postanowieniem kontrolerów.

Prawa kontrolera podczas kontroli skarbowej

Podobnie jak przedsiębiorca, również kontroler ma pewne prawa, które są mu nadane z urzędu przez podmiot wysyłający zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli skarbowej. Oczywiście oprócz praw, warto także pamiętać o obowiązkach kontrolera. Na samym początku kontroler jest zobowiązany do okazania stosownego upoważnienia umożliwiającego dokonanie kontroli skarbowej. W trakcie czynności kontrolnych osoba odpowiadająca za wizytację ma prawo do żądania wszelkich ksiąg i dokumentów związanych z konkretnym postępowaniem, z których to może dokonywać wypisów i kopii. W ramach przeprowadzanej kontroli osoba odpowiedzialna za nią ma prawo do przebywania na terenie budynku lub nieruchomości, w których wykonywane są czynności związane z prowadzeniem firmy, a także zbierać wszelkie materiały i dowody, które mogą umożliwić bądź ułatwić przeprowadzenie kontroli. Warto pamiętać, że w sytuacji podejrzenia nadużyć ze strony przedsiębiorcy, kontroler ma także prawo do zawnioskowania o spis majątku, którym zarządza przedsiębiorca.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Kraków —> CAŁOŚCIOWA OFERTA <— Usługi Księgowe Kraków Ruczaj