Mechanizm podzielonej płatności w praktyce – co warto wiedzieć?

Mechanizm podzielonej płatności w praktyce - co warto wiedzieć?

Od 1 stycznia 2021 roku w mechanizmie podzielonej płatności zostało wprowadzonych kilka zmian. Są to istotne zmiany, które bezpośrednio wpływają na to, jak można wykorzystywać tzw. Split payment. Wynika to z faktu, że od 1 lipca 2019 r. jest to obowiązkowy mechanizm dla wszystkich firm, które wystawiają faktury przekraczające wartość 15 tys. brutto dla towarów lub usług wrażliwych, a które zostały opisane w załączniku do ustawy VAT.

Czego dotyczy mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony dla faktur, które przekraczają konkretną kwotę, ale również spełniają dodatkowe warunki.

Dotyczy to takich warunków jak:

  • wartość faktury powyżej 15 tys.
  • faktury dotycząca wyłącznie towarów lub usług wrażliwych
  • faktury przedsiębiorstw będących podatnikami VAT

Z mechanizmu podzielonej płatności muszą korzystać firmy w przypadku transakcji, gdzie przynajmniej jedna strony przy sprzedaży towarów lub usług wrażliwych, jest podatnikiem VAT. Natomiast towary i usług wrażliwe zostały wskazane w ustawie o VAT w załączniku numer 15. Wyróżniono tam między innymi paliwa, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne, wyroby stalowe, usługi budowlane, urządzenia elektroniczne jak tablety smartphony i konsole, produkty z węgla, maszyny i urządzenia elektroniczne, części i akcesoria do urządzeń elektronicznych, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, folie stretch. Jednocześnie mechanizm split payment nie obowiązuje, gdy faktury wystawione są na wartość niższą lub równą 15 tys., faktur dotyczących towarów czy usług mieszanych, gdzie część towarów i usług nie jest objętym obowiązkiem płatności podzielonej. Podobnie jest w przypadku rozliczeń w formie potrąceń, czy faktur w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w związku z nowelizację ustawy VAT wprowadzone zostały zmiany w przepisach dotyczących podzielonej płatności.

Zmiany obejmują między innymi:

  • doprecyzowanie przepisów dotyczących kwot, przy których obowiązuje split payment,
  • możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT z tytułu importu towarów, należności celnych bezpośrednio na rachunek agencji celnych,
  • możliwości niestosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku potrąceń pozakodeksowych dopuszczalnych na podstawie zasady swobody umów.

Doprecyzowanie kwoty faktury, przy której obowiązuje podzielona płatność, powoduje, że taki obowiązek występuje wyłącznie, gdy kwota faktury przekracza 15 tys. złotych brutto lub równowartość w walucie obcej. Jednocześnie nabywca nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą towarów. Dotyczy to sytuacji, gdy doszło do nabycia towarów udokumentowanych fakturą, której kwota przekracza 15 tys. zł.

Z rachunku VAT z tytułu importu towarów i należności celnych możliwe jest przekazywanie środków finansowych bezpośrednio do agencji celnych, ale również na rachunek rozliczeniowy takich podmiotów, które nie są podatnikiem VAT, nie posiadają siedziby działalności na terytorium kraju, gdzie powstał obowiązek płatności VAT, posiadają środki na rachunku VAT.

Krakowskie usługi księgowe na Ruczaju – sprawdź całą ofertę i zaktualizowany cennik.
Prowadzenie KPiR w Krakowie – Spójrz na Ofertę!