Najem prywatny – zmiany w 2023 roku

Najem prywatny - zmiany w 2023 roku

Rok 2023 wiąże się z wprowadzeniem zmień, dotyczących wynajmu prywatnego. Najważniejsza z nich dotyczy tego, że od nowego roku najem prywatny opodatkowany będzie wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na czym zatem polegają wprowadzane zmiany i co trzeba o nich wiedzieć?

Czym jest najem prywatny?

Zacząć jednak warto, od wyjaśnienia w kilku słowach czym dokładnie jest najem prywatny. Ogólnie rzecz ujmując, najem prywatny świadczony jest poza działalnością gospodarczą. Innymi słowy, osoba wynajmująca nieruchomość nie świadczy takiej usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jeśli taką prowadzi.

Najem prywatny w formie ryczałtu – co to właściwie oznacza?

Jak wspomniano, od 2023 roku wynajem prywatny świadczony będzie mógł być wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to nie tylko przychodów z samego najmu, ale również podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Podkreślić trzeba, że wprowadzane zmiany obejmują również dzierżawę i poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego. Przed nowelizacją ustawy podatnik wynajmujący nieruchomość miał możliwość wyboru firmy opodatkowania. Innymi słowy, poza ryczałtem miał do wyboru rozliczanie się z fiskusem na zasadach ogólnych. Od stycznia 2023 roku takiej możliwości już nie będzie.

Jak rozliczyć najem prywatny wedle nowych zasad?

W przypadku ryczałtu podatek naliczany jest od przychodu bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. W tym przypadku nie jest również możliwe ujęcie kwoty wolnej od podatku. Jeśli zaś chodzi o sam przychód z najmu prywatnego, to ten powstaje w chwili rzeczywistej zapłaty przez najemcę opłaty za najem. Innymi słowy, dopóki najemca nie dokona płatności, to przychód po stronie wynajmującego nie powstaje. Dodatkowo wspomnieć trzeba tu jeszcze o tym, że jeśli wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest związana z wynajmem nieruchomości, a jej opodatkowanie jest wyłączone z opodatkowania ryczałtem, to może on oddzielnie rozliczać najem prywatny. Oczywiście w firmie ryczałtu.

W jakim terminie należy opłacać podatek w formie ryczałtu?

Należy podatek w ramach ryczałtu możne być opłacany miesięcznie lub kwartalnie. Jeśli podatnik wybiera rozliczenie miesięczne, wówczas opłaty dokonywać musi za dany miesiąc do 20. dnia następnego miesiąca. W przypadku ryczałtu kwartalnego podatek najeży zapłacić za dany kwartał do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania. Jego szczegółowe zasady określone są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Warto zatem, aby wszystkie osoby osiągające przychód z najmu prywatnego zapoznały się dokładnie z wprowadzanymi zmianami oraz się do nich dobrze przygotowały. Dzięki temu uniknie się niepotrzebnych nieporozumień.

Sprawdź również naszą ofertą dotyczącą prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów oraz usług księgowych w Krakowie.