Pełna a uproszczona księgowość

Pełna a uproszczona księgowość

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości. Wybór leży między księgowością uproszczoną, a księgowością pełną. To, na który rodzaj się zdecydować stanowi dla wielu osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej trudne pytanie. Warto zatem poznać różnice między tymi rodzajami księgowości. Może to w znaczny sposób ułatwić podjęcie decyzji.

Charakterystyka księgowości uproszczonej

Księgowość uproszona oznacza prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych na jeden z trzech sposobów. Mowa tu o Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR), ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz karcie podatkowej. To, na jakiej podstawie prowadzić księgowość uproszczoną zależy wyłącznie od decyzji przedsiębiorcy. Wyjątkiem są sytuacje, w których jakiś rodzaj działalności gospodarczej jest wykluczony, z którychś z tych sposobów ewidencjonowania przychodów. Największą zaletą księgowości uproszczonej jest jej prostota. Nie jest ona tak skomplikowana, jak pełna księgowość. Jest to zatem często dobry wybór w przypadku przedsiębiorców dopiero zakładających swój mały biznes. Nie bez znaczenia jest również fakt, że prowadzenia uproszczonej księgowości jest tańsze.

Charakterystyka księgowości pełnej

Wyboru co do sposobu ewidencjonowania operacji gospodarczych nie mają spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz spółki z o.o. Wszystkie te podmioty zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Jest to dużo bardziej skomplikowane w porównaniu z księgowością uproszczoną. Wynika to choćby z tego, że pełna księgowość wymaga dwustronnego zapisu każdej operacji gospodarczej. Dodatkowo przedsiębiorstwo prowadzące pełną księgowość zobowiązane jest do składania rocznych sprawozdań finansowych. Najczęściej w przypadku prowadzenia pełnej księgowości współpraca z naszym krakowskim biurem rachunkowym RoscoTax jest konieczna. To z kolei przekłada się na to, że prowadzenie pełnej księgowości jest droższe w porównaniu z księgowością uproszczoną. W ramach pełnej księgowości prowadzona musi być księga główna, księgi pomocnicze, wykaz aktywów i pasywów oraz zestawienie obrotów i sald. Wskazać tu jednak trzeba, że pełna księgowość w dużo większym stopniu pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy finansów firmy, co przekłada się na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Innymi słowy, przedsiębiorca ma pełny i jasny obraz finansów swojej firmy.

Limit do prowadzenia pełnej księgowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak również ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości od 01.01.2022 dotyczy również firm, których przychody netto ze sprzedaży w roku 2021 przekroczyły 2.000.000 euro – równowartość 9.188.200 zł.

Księgowość uproszczona czy pełna?

Jeśli szuka się rozwiązania prostszego w realizacji, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie księgowość uproszczona. Dlatego jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to również dobry wybór w przypadku małych biznesów oraz wówczas, kiedy księgowość chce się prowadzić samodzielnie. Z kolei na księgowość pełną zdecydować powinny się duże przedsiębiorstwa obracające dużym kapitałem. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał pełny obraz tego, jak wygląda sytuacja finansowa jego firmy. Oczywiście spółki, o których wspomniano wcześniej takiego wyboru nie mają i muszą się zdecydować na prowadzenie pełnej księgowości.

Sprawdź dokładną ofertę na prowadzenie ksiąg handlowych na krakowskim Ruczaju oraz prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.