Podatek dochodowy – czym dokładnie jest i jak się go oblicza?

Podatek dochodowy - czym dokładnie jest i jak się go oblicza?

Podatek dochodowy zobowiązane są płacić zarówno osoby fizyczne, jak i prowadzące działalność gospodarczą.  W drugim przypadku mamy możliwość wyboru sposobu opodatkowania, w pierwszym zaś zawsze opłacamy podatek według skali. Czym dokładnie jest dochód i jak obliczyć należny od niego podatek?

Dochód, a przychód

Bardzo wiele osób myli dochód z przychodem. Choć oba te słowa brzmią bardzo podobnie, to mają diametralnie różne znaczenie. Przychód to, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, pieniądze otrzymywane w zamian za świadczenie usług, sprzedaż towarów czy też pracę. Tymczasem dochód uwzględnia dodatkowo kategorię kosztów uzyskania przychodów. Koszty te obrazują, ile podatnik musi wydać pieniędzy, aby uzyskać przychód. Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ustawa narzuca wartość kosztów uzyskania przychodów, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą katalog kosztów pozostaje otwarty. Dochód to inaczej przychód minus koszty uzyskania przychodu. To właśnie od niego płacony jest podatek dochodowy, czasami nazywany podatkiem od wzbogacenia.

Jak obliczyć podatek dochodowy w przypadku osób fizycznych?

Osoby fizyczne opodatkowane są według skali podatkowej, która wynosi 17% oraz 32%, gdy roczna kwota dochodu przekroczy 85 528 zł. Co istotne, jeśli roczny dochód podatnika nie przekracza 8 000 zł, to podatku nie zapłaci on w ogóle. Jeśli podatnik zatrudniony jest w ramach umowy o pracę, to koszty uzyskania przychodu wynoszą od 250 zł do 300 zł, w zależności od konkretnej sytuacji. Od podstawy opodatkowania odejmowana jest również część składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku umowy zlecenia koszty uzyskania przychodu wynoszą 20% wartości uzyskanego przychodu, zaś w przypadku umowy o dzieło – koszty mogą wynieść nawet 50%.

Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców

Na nieco innych zasadach opodatkowani są przedsiębiorcy. W większości przypadków mogą oni wybrać metodę, za pomocą której będzie liczony ich podatek dochodowy. Do wyboru mają oni kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz zasady ogólne (skala lub podatek liniowy). W przypadku karty podatkowej przedsiębiorca zobowiązany jest uiszczać podatek w wysokości, którą określi gmina. Pod uwagę nie bierze się tutaj kosztów uzyskania przychodów. Tymczasem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest o tyle ciekawym sposobem opodatkowania, że bierze się tutaj pod uwagę nie dochód, a przychód. Stawki ryczałtu wynoszą obecnie 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Podatek liczony za pomocą skali, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, uwzględnia dwie stawki 17% oraz 32%. Inaczej jest zaś w przypadku podatku liniowego, którego stawka jest jedna i wynosi 19%. Oczywiście przedsiębiorcy, aby móc zdecydować się na konkretny sposób opodatkowania, muszą spełnić warunki ustawowe, dotyczące na przykład wielkości osiąganych przychodów. Na jaką formę opodatkowania najlepiej się zdecydować? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, jednak przedsiębiorcy wybierają formę opodatkowania, dzięki której będą mogli zapłacić jak najniższy podatek dochodowy.

Sprawdź pełną ofertę naszego krakowskiego biura rachunkowe i prowadzonych przez nie ksiąg przychodów i rozchodów.
Zapraszamy również do zerknięcia na naszą ciekawą ofertę dotyczącą ksiąg handlowych w Krakowie na Ruczaju.