Poprawki Polskiego Ładu – co się zmieni?

Poprawki Polskiego Ładu - co się zmieni?

Polski Ład wywołał spore zamieszanie wśród Polaków, szczególnie przedsiębiorców i właścicieli małych biznesów. W 2022 roku zostały jednak wprowadzone poprawki do ustawy. Na czym będą one polegać, czy będą w stanie usprawnić i polepszyć działanie właścicieli firm i czy zasady Polskiego Łady staną się łatwiejsze do zrozumienia i bardziej przystępne?

Pierwotny Polski Ład – na czym polegał?

Wysokość składki zdrowotnej

W wyniku Polskiego Ładu nastąpiła zmiana wysokości składki zdrowotnej, a dokładniej zmienił się sposób jej wyliczania. Jest ona bowiem naliczana na podstawie dochodu wobec osób, które są opodatkowywane na zasadzie skali podatkowej lub podatku liniowego. Osoby, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu płacą podatki od przychodu.

Płatności bez gotówki?

Na zasadach Polskiego Ładu od 2023 roku obowiązywać będzie limit płatności gotówkowych do 8000 zł. Oznaczać to będzie, że każdy przedsiębiorca zmuszony będzie do zakupu terminali płatniczych.

Przedsiębiorcy a opodatkowanie skalą podatkową

Najważniejszą wiadomością, o której muszą wiedzieć przedsiębiorcy rozliczający się skalą podatkową jest fakt, iż wzrasta kwota wolna od podatku, która będzie wynosiła 30000 zł. Natomiast drugi próg podatkowy został podniesiony do 120000 zł.

Przedsiębiorcy a opodatkowanie ryczałtem

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to kolejny temat, który uległ zmianie w związku z Polskim Ładem. Od 2022 roku niektóre stawki ryczałtu dla niektórych zawodów zostaną obniżone, np. dział IT: 12%. Dodatkowo, w przypadku wynajmu prywatnego, osoby prywatne będą mogły rozliczać się tylko na podstawie ryczałtu.

Jak wyliczać pensje pracowników?

Dlaczego naliczanie wynagrodzeń pracowników ulegnie zmianie?

  • z powodu zatrzymania odliczania składek zdrowotnych
  • z powodu podwyższenia pułapu progu podatkowego
  • z powodu zwiększenia się kwoty wolnej od podatku
  • z powodu ulg dla rodzin i osób mniej uprzywilejowanych, np. zwolnienie z podatku rodzin czteroosobowych lub większych jeśli dochód nie przekroczył 85528 zł.
  • z powodu pojawienia się tzw. ulgi rehabilitacyjnej

Karta podatkowa przestaje istnieć

Jeszcze w 2021 roku przedsiębiorcy mogli rozliczać się na zasadzie karty podatkowej. Jednak w 2022 ta forma opodatkowania zostaje zlikwidowana.

Jakie poprawki Polskiego Ładu zostaną wprowadzone?

Powyższe zasady Polskiego Ładu spotkały się z dużym niezrozumieniem i sprzeciwem polityków oraz przedsiębiorców. Dlatego też postanowiono ustawę poprawić. W jaki sposób? Nowe poprawki Polskiego Ładu obiecują korzyści dla niepełnych rodzin, zmiany dotyczące ustalania dochodu w celu składki na ubezpieczenia zdrowotne m. in. uwzględnienie różnic remanentowych. Naliczanie składki zdrowotnej będzie polegało na dochodzie jako różnicy między przychodami a poniesionymi kosztami, pomniejszonemu o składki na ubezpieczenie emerytalne, od chorób, wypadkowe i rentowe. Dodatkowo, dochód potrzebny do obliczenia składki nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne przed 2022 rokiem.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie —> KOMPLEKSOWA OFERTA <— Usługi księgowe Kraków