Projekt zmian do ustawy o VAT – pakiet SLIM VAT-3

Projekt zmian do ustawy o VAT - pakiet SLIM VAT-3

Jakie zmiany w ustawie o VAT?

Zgodnie z projektem zmiany w prawie bankowym ustawie o podatku od towarów i usług (ustawie o VAT) zaproponowanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, planowane zmiany mają wejść w życie w styczniu 2023 roku. Zmiany mają dotyczyć takich obszarów jak fakturowanie, wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym, wiążącej informacji stawkowej (WIS), odliczeń, terminów i podniesienia limitów VAT dla usług noclegowych nabywanych w celu dalszej odsprzedaży, a także kas fiskalnych, a także zmiany w JPK_VAT i Tax Free. 

Założenie jest takie, że proponowane zmiany mają ułatwiać funkcjonowanie podmiotom gospodarczym i upraszczać ewidencjonowanie. Ponad to zmiany mają dotyczyć kar za błędy w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych, a ustawa po nowelizacji będzie w tej kwestii odsyłać podatników do właściwych przepisów ujętych w ustawie – Ordynacja podatkowa. 

Założenia projektu po najnowszych zmianach

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wspomniany projekt zmian do ustawy VAT tzw. SLIM VAT 3 jest jeszcze w fazie konsultacji, a zgłaszanie uwag i zmian jest otwarte. Zakładane zmiany mają planowo wejść w życie z dniem 1-go stycznia 2023 roku.

Zgłaszane postulaty objęły kwestie dotyczące m.in:

  • jednolitych i uproszczonych zasad dotyczących przeliczania kursów,
  • precyzyjne regulacje w kwestii niższych sankcji VAT,
  • szybsze zwroty kwot przeznaczonych na zakup kas fiskalnych przez przedsiębiorców,
  • liberizacja płynności i czasu zwrotu VAT przy płatnościach bezgotówkowych,
  • zmiany w prawie celnym,
  • doprecyzowanie kwestii związanych z Tax Free,
  • propozycja zwiększenia limitu sprzedaży dla małych podatników do 2 mln EUR,
  • a także dodania nowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności osoby trzeciej w spilt payment.

Zakres zmian jest szeroki i obejmuje wiele zagadnień związanych z podstawowym zakresem funkcjonowania firm. Przedsiębiorcy muszą się przygotować na pakiet nowych zmian.

SLIM VAT 3 w praktyce

W kwestii jednolitych kursów będzie to oznaczało, że w przypadku korekt (in plus i in minus) obowiązywać ma tzw. historyczny kurs. Obniżenie sankcji VAT będzie oznaczało, że możliwe stanie się ustalenie sankcji mniejszej niż 15%. Ustalenie górnych granic i doprecyzowanie i wskazanie szczegółowych okoliczności, które mogą implikować powstanie dodatkowego zobowiązania VAT.

Dla podatników prowadzących sprzedaż bezgotówkową, zmiany w praktyce będą oznaczały również obniżenie progu wartości sprzedaży warunkującej posiadanie kas fiskalnych. W praktyce oznaczać to będzie, że liczba podatników prowadzących sprzedaż bezgotówkową z koniecznością posiadania kasy fiskalnej wzrośnie.

W założeniu, zmiany mają wprowadzać praktyczne zmiany dotyczące zmniejszenia formalności, zwiększenia płynności finansowej, uproszczenia fakturowania i korygowania, obniżenia sankcji i rozszerzenia zakresu zwolnienia z VAT.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian wiąże się z koniecznością dostosowania się do nich, ale warto pamiętać, że wcześniejsze przygotowanie się na zmiany może mieć kluczowe znaczenie w kwestii płynnego przejścia na nowe przepisy. W płynnym przejściu na nowe przepisy może pomóc nasze krakowskie biuro księgowe na Ruczaju.
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów —> DOKŁADNA OFERTA <— Krakowskie księgi handlowe na Ruczaju