Składka zdrowotna przedsiębiorców 2022 – projekt Nowy Ład z podziałem na zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa ( projekt w senacie)

Składka zdrowotna przedsiębiorców 2022

Poważnym obciążeniem dla każdego przedsiębiorcy są składki ZUS, które obejmują również składki zdrowotne. Zbliżający się coraz większymi krokami rok 2022 zapowiada duże zmiany w tym zakresie. Wszystko za sprawą tak zwanego Nowego Ładu – sztandarowego w ostatnich miesiącach projektu partii rządzącej, który coraz głośniej krytykowany jest już nie tylko przez partie opozycyjne, ale również ekonomistów oraz samych przedsiębiorców.

Decyzja Sejmu – nowe rozwiązania podatkowe mają wejść w życie

1 października bieżącego roku w Sejmie odbyło się głosowanie, w ramach którego Sejm uchwalił tak zwany Polski Ład, czyli ustawę zmieniającą obowiązującą dotąd ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektóre inne ustawy. Proponowane rozwiązania poparło aż 235 posłów. 217 była przeciw, zaś zaledwie dwóch parlamentarzystów zdecydowało się wstrzymać od głosu.

Czy Nowy Ład wprowadza zmiany korzystne dla przedsiębiorców?

Ekipa rządząca próbuje przekonywać do Nowego Ładu, podkreślając korzyści, jakie mamy z niego odnieść. Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli zaproponowane zmiany wejdą w życie, to przedsiębiorcy mocno to odczują. Składka zdrowotna stanie jest dużo dotkliwszych obciążeniem firmowego budżetu niż miało to miejsce do tej pory.

Czy Nowy Ład na pewno wejdzie w życie?

Wiele zależy od Senatu. Obecnie ustawa trafiła pod pracę senatorów. Ci z opozycji – a to właśnie oni mają większość w Senacie – wskazują, że zrobią wszystko, aby wnikliwie pochylić się nad zaproponowanymi zmianami. Jeśli projekt miałby wejść w życie od 2022 roku, to posłowie muszą ustawę uchwalić przed końcem listopada. Muszą to zrobić na tyle szybko, aby jeszcze w listopadzie ustawa została ogłoszona.

Nowy Ład to szereg zmian, w tym tych dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Obecnie nic nie zapowiada, aby planowane w tym względzie zmiany miały być korzystne.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 – podsumowanie Projektu Nowy Ład

Obecnie składka zdrowotna dla przedsiębiorców może być odliczana na poziomie 7,75 %. Projekt Nowy Ład, który trafił do senatu zakłada jednak zmiany w tym zakresie – kwota składki zdrowotnej będzie uzależniona od rodzaju działalności, a jej odliczenie nie będzie możliwe.  Jednocześnie termin płatności składki zostanie przesunięty o 10 dni – nie będzie to odpowiednią kwotę trzeba będzie uiścić do 20 dnia miesiąca, zamiast do 10, jak jest to w tej chwili.

Wielkość składki będzie prezentować się następująco:

1) zasady ogólne : 9% od dochodu

2)  podatek liniowy – 4,9% od dochodu nie mniej niż 270 zł ( 9% minimalnego wynagrodzenia – 3010 zł)

3) karta podatkowa – wysokość składki będzie plasować się na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia , w związku z czym konieczne będzie opłacenie około 270 zł składki miesięcznie (od 2022 minimalne wynagrodzenie 3010 zł).

4) ryczałt ewidencjonowany – wysokość składki zdrowotnej dla osób działających na zasadzie ryczałtu będzie obliczana od rocznego przychodu

Obowiązywać będą również trzy progi przychodowe: do 60 tys. zł rocznie (ok.306 zł), do 300 tys. zł rocznie(ok. 510 zł) i powyżej 300 tys. zł rocznie (ok. 917 zł). Składka zdrowotna w wysokości 9% ustalana będzie procentowo od 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia, które w tej chwili w Polsce wynosi 5 658,51 zł.

Biura Rachunkowe Kraków Ruczaj —> KOMPLETNA OFERTA <— Księgi handlowe Kraków