Sprzedaż e-commerce – zmiany od 01 lipca 2021

Sprzedaż e-commerce - zmiany od 01 lipca 2021

W działalności e-commerce od 1 lipca 2021 pojawiło się wiele zmian. Dotyczą one szczególnie osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

 • kasy fiskalne online,
 • nowe formularze VAT-R,
 • wprowadzenie tzw. pakietu e-commerce.

Zapoznanie się z tymi zmianami jest konieczne, gdy chce się prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

Czym jest pakiet e-commerce?

Jedną z kluczowych zmian, które wprowadzana jest w ramach e-commerce od 1 lipca, jest tzw. pakiet e-commerce. Celem tego pakietu jest przede wszystkim ułatwienie rozliczania VAT. Wprowadzenie tych zmian ma na celu zapewnienie wsparcia przedsiębiorstw działających na terenie UE w konkurencji z firmami działającymi w e-commerce w innych krajach.

W ramach pakietu wprowadzane są między innymi takie zmiany, jak:

 • likwidacja na terenie całej Unii Europejskiej zwolnienia z VAT od importu przesyłek, których wartość nie przekracza 22 euro,
 • rozszerzenie pakietu transakcji, które mogą być rozliczane w ramach uproszczonej procedury One Stop Shop,
 • nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych w zakresie poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji,
 • zmniejszenie kosztów realizacji obowiązków VAt przy transakcjach B2B typu transgranicznego.

Wprowadzenie tych zmian skutkuje pojawieniem się nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku VAT. Jest to nowy wzór VAT-R, który może być znaleziony w rozporządzeniu ministra finansów z 18 maja 2021. Uproszczona została również procedura dla właścicieli sklepów internetowych w kontekście rejestracji sprzedawcy dla celów AVT w kraju konsumpcji. Obecnie właściciele będą mogli zarejestrować się dla celów VAT w kraju, gdzie znajdują się klienci, do których dostarczane są przesyłki towarów. Dodatkowo można wybrać One Stop Shop, która jest procedurą, mającą ułatwić łączne raportowanie wszystkich transakcji wysyłkowych, które w danym okresie zostały dokonane w ramach UE. Pozwala to korzystać z jednej deklaracji VAT.

Czym są kasy fiskalne online?

Kolejne zmiany, które nastąpią po 1 lipca 2021 to wprowadzenie kas fiskalnych online oraz obowiązku rejestrowania przy ich wykorzystaniu obrotu. Pierwsze branże zostały objęte takim obowiązkiem od 1 stycznia 2020.

Obecnie obowiązek ten obejmie firmy z takich branż jak m.in.:

 • budowlana,
 • kosmetyczna,
 • fryzjerska,
 • medyczna.

Jakie inne zmiany wchodzą od 1 lipca 2021 roku?

Do innych zmian, które weszły 1 lipca 2021 r., można zaliczyć nową wersję tzw. Tax Free, z którego mogą korzystać podróżni. Dotychczas był to system, który działał w formie papierowej. Natomiast po zmianach przedsiębiorcom zostanie udostępniona rejestracja za pośrednictwem systemu informatycznego. Zarejestrowanie się w takim systemie będzie skutkowało obowiązek wystawiania wszystkich dokumentów w formie elektronicznej. Zmiany dotyczą również przedsiębiorstw, które prowadzą działalność dotyczącą wyrobów akcyzowych. Firmy takie muszą zarejestrować się w CRPA, jeśli dalej chcą prowadzić działalność gospodarczą tego typu.

Więcej o zmianach związanych ze sprzedażą e-commerce, które obowiązują od 1 lipca tego roku, przeczytasz na stronie naszego biura rachunkowego RoscoTax.

Rzuć również okiem na naszą ofertę dotyczącą ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów.