Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy – czy to możliwe?

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy - czy to możliwe?

ZUS jest zobowiązany do wypłacania zasiłku chorobowego jako świadczenia wynagradzającego za czas, kiedy podatnik nie był w stanie pracować. O ile jest to kwestia bardzo zrozumiała, gdy w grę wchodzi umowa o pracę – to w przypadku umowy zlecenie mamy do czynienia z bardzo szerokim tematem wymagającym dodatkowych wyjaśnień związanych z warunkami, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z takiego świadczenia.

Zasiłek chorobowy w przypadku umowy zlecenie – co należy wiedzieć?

Jeśli ktoś jest objęty ubezpieczeniem chorobowym – ma zgodnie z zasadami prawo do zasiłku z tego tytułu. Należy jednak dodać, iż bez znaczenie jest to, czy mowa o obowiązkowym czy dobrowolnym charakterem podległości pod ubezpieczenia. Zatem zgadza się – osoby objęte pracą na podstawie umowy zlecenia również mają możliwość ubiegania się o tego rodzaju świadczenie. Konieczne jest jednak to, by jako zleceniobiorca wypełnić pisemny wniosek dotyczący ubezpieczenia chorobowego, a następnie przekazać go na ręce zleceniodawcy. To na tej podstawie osoba zleceniodawcy jest zobowiązana do tego, by zgłosić zleceniobiorcę do rejestracji w ZUS-ie.

Jak długo trzeba czekać na zasiłek chorobowy w przypadku umowy zlecenie?

Samo prawo na mocy którego wypłacany jest zasiłek chorobowy wchodzi w życie, gdy minie 90 dni od okresu ubezpieczenia o nieprzerwanym charakterze. Warto tutaj dodać, że można tutaj wliczyć również uprzednie okresu ubezpieczeniowe, jeśli zostały spełnione następujące warunki:

  • przerwa między okresami ubezpieczeniowymi nie może być większa niż 30 dni,

lub

  • przerwa była związana spowodowana jedną z niniejszych przyczyn:

– urlop wychowawczy,

– urlop bezpłatny,

– czynna służba wojskowa (w przypadku żołnierzy niezawodowych).

Do powyższych wytycznych nie ma zasadności urlop o charakterze macierzyńskim bądź opiekuńczym. Konieczne jest również zwrócić uwagę na sytuacje, kiedy przysługuje prawo już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Z takiego prawa mogą skorzystać posłowie i senatorowie – warunkiem jest jednak przystąpienie do ubezpieczenia w czasie nie dłuższym niż 90 dni od ukończenia kadencji. Prawo to przysługuje również osobom ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają już na swoim koncie min. 10 lat wcześniejszego ubezpieczenia właśnie o charakterze obowiązkowym. Jeśli jakaś osoba jest niezdolna do pracy z powodu wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy bądź podczas powrotu – również jest takim ubezpieczeniem od dnia pierwszego objęta, podobnie jak absolwenci szkół, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w czasie nie dłuższym niż 90 dni od ukończenia szkoły.

Dokumenty do złożenia w ZUS-ie celem ubezpieczenia

W przypadku, gdy zleceniodawca nie jest płatnikiem zasiłków – musi obowiązkowo złożyć do ZUS-u prawidłowo wypełniony formularz Z-3a. To właśnie w tym formularzu zostaną wykazane przychody osoby zatrudnionej. Na tej podstawie będzie wyliczana wysokość składki chorobowej, która upoważnia do pobierania zasiłku. W tym przypadku również zasiłek będzie przysługiwał już od 1 dnia choroby.

Biuro rachunkowe Kraków Ruczaj —> CAŁA OFERTA <— Księgi handlowe Kraków Ruczaj |prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Kraków