Wspólne rozliczanie w małżeństwie – poradnik księgowego

Wspólne rozliczanie w małżeństwie - poradnik księgowego

Optymalizacja podatkowa to dla wielu osób wspólne rozliczenie z małżonkiem. Bardzo często jest to sposób na obniżenie należnego podatku. Wraz z 1 stycznia 2022r. w życie wszedł tak zwany Polski Ład, który zasiał prawdziwy zamęt w polskim systemie podatkowym. Wiele osób zastanawia się, czy zmiany dotknęły także zasady rozliczania podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem. Zobaczmy co się zmieniło, czy coś zostało utrzymane w dotychczasowym porządku, a także kiedy wspólne rozliczenie z małżonkiem w ogóle jest możliwe.

Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem?

Aby wspólne rozliczenie z małżonkiem było w ogóle możliwe, musi między małżonkami istnieć wspólność majątkowa. Nie może ona ustać w trakcie roku podatkowego. Powstanie rozdzielności majątkowej znosi możliwość wspólnego rozliczania z fiskusem. Bardzo ważna jest także wybrana metoda opodatkowania. Nie każda dopuszcza bowiem możliwość wspólnego rozliczania. I tak złożenie jednej deklaracji nie jest dopuszczalne wówczas, gdy jeden z małżonków rozlicza się na podstawie podatku liniowego. I nie ma tu znaczenia, czy działalność gospodarcza jest aktualnie prowadzona, czy też jest zawieszona. Podobnie stanie się wówczas, gdy jeden z małżonków zdecydował się postawić na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek: nie dotyczy ona najmu prywatnego.

Kiedy można wybrać wspólne rozliczenie z fiskusem?

Wprowadzony Polski Ład wiąże się ze zmianą dotyczącą możliwości wyboru wspólnego rozliczenia. Dotychczas złożenie jednej deklaracji było możliwe dopiero wówczas, gdy małżonkowie byli w związku małżeńskim przez cały rok. Jeśli więc wzięli ślub w lutym, nie mogli za ten rok rozliczyć się wspólnie. Zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie sprawiły, że pojawiła się możliwość wspólnego rozliczenia już za rok, w którym para wstąpiła w związek małżeński. Bez wątpienia jest to zmiana na plus, która dla małżonków oznacza często niemałą oszczędność.

Czy śmierć jednego z małżonków umożliwia wspólne rozliczenie z fiskusem?

Polski Ład zadbał o tych, którzy w danym roku podatkowym zostali wdową/wdowcem. Zgodnie ze zmianami, jakie wprowadzono, do wspólnego rozliczenia wymagane jest pozostawanie w związku małżeńskim w roku podatkowym. Ustawodawca nie wskazał jednak, że w małżeństwie trzeba być przez cały rok. W praktyce oznacza to tyle, że śmierć małżonka w danym roku nie znosi możliwości wspólnego rozliczenia. Działa tu dokładnie ta sama zasada, co w przypadku zawarcia związku małżeńskiego. Zmiana jest dla podatników korzystna.

Rozliczenie podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem jest dla wielu podatników bardzo korzystne. Powoduje obniżenie należnego podatku, czego konsekwencją jest pozostanie w kieszeni często niemałej kwoty. Polski Ład – bardzo mocno krytykowany – wprowadził wiele zmian. Większość z nich uważana jest za specjalistów od prawa podatkowego za błędne i niewłaściwe. Niektóre są jednak korzystne. Do takich z całą pewnością zalicza się te dotyczące właśnie możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego z małżonkiem. Nasze krakowskie biuro rachunkowe RoscoTax to miejsce, w którym uzyskać można profesjonalną pomoc w rozliczeniu podatku dochodowego zarówno samodzielnie, jak i z małżonkiem.

Na stronie kategorii możesz znaleźć naszą pełną ofertą dotyczącą prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.