Zerowy PIT w miesiącu ukończenia 26 lat – co trzeba wiedzieć?

Zerowy PIT w miesiącu ukończenia 26 lat - co trzeba wiedzieć?

Dla osób dopiero co rozpoczynających swoje działania na rynku pracy został wprowadzony tzw. zerowy PIT, który docelowo ma być pomocą w zwiększeniu dochodów młodych ludzi. Oczywiście jednak to korzystne rozwiązanie jest określone ściśle opracowanymi zasadami – brak dostosowania się do nich skutkuje tym, iż nie można skorzystać z tego rodzaju ulgi podatkowej, dlatego konieczne jest pogłębienie swojej wiedzy na ten temat, gdzie najważniejsze do zapamiętania jest to, że z zerowego PIT-u mogą skorzystać osoby, które przedstawiają dokument w miesiącu kończenia właśnie 26 roku życia.

PIT Zero – dla kogo?

Ta swoista ulga podatkowa dedykowana jest młodym ludziom, gdzie wiek jest podstawowym kryterium. Warto również wspomnieć o tym, że obowiązuje ona w przypadku pracy wykonywanej w oparciu o różne formy współpracy – w tym: staż, praktyka absolwencka, stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, umowa zlecenie oraz spółdzielczy stosunek pracy.

Możliwość skorzystania z ulgi jest również ściśle powiązana z wysokością otrzymywanego przez młodego człowieka wynagrodzenia. 85 258 zł – taka jest górna granica, jeśli chodzi o kwotę zarobku wobec której przysługuje PIT Zero. Powyżej tej kwoty nie można już korzystać z omawianej ulgi podatkowej, nawet w przypadku spełniania pozostałych warunków i tym samym tutaj jest konieczność rozliczania się już na ogólnych zasadach podczas składania rozliczenia do Urzędu Skarbowego.

Przykłady:

  • Zerowy PIT przysługuje dla: rocznik 1999, zarobek za 2020: 50 678 zł
  • Ogólne zasady rozliczenia dla: rocznik 1999, zarobek za 2020: 98 456 zł.

Przypominamy, iż brana pod uwagę jest łączna suma przychodów – nie w ramach indywidualnych zleceń. Więcej szczegółowych informacji możesz uzyskać w naszym biurze rachunkowym.

Miesiąc ukończenia 26 roku życia a PIT zerowy

Istotnym przypadkiem do rozważenia jest sytuacja, gdzie podatnik kończy 26 roku życia na przykład w sierpniu – czy i jak wtedy może skorzystać z omawianej ulgi? Resort finansów świadomy tego, że takie sytuacje występują i będą występować, zajął konkretne stanowisko celem ich rozstrzygnięcia. Mianowicie, ostateczne rozstrzygnięcie tego, czy można w ww i podobnych przypadkach skorzystaj z ulgi jest uzależnione od daty przelewu wynagrodzenia – jeśli będzie miała miejsce przed urodzinami bądź najpóźniej tego konkretnego dnia, to jak najbardziej możliwość skorzystania z ulgi finansowej jak najbardziej istnieje. Z drugiej strony, jeśli przelew będzie wykonany chociażby jeden dzień po urodzinach podatnika – w takim przypadku ulga nie ma zasadności i trzeba rozliczać się na ogólnych wytycznych.

Zerowy PIT – czy w ogóle warto się tym zainteresować, czy to się opłaca?

Warto tutaj spojrzeć na jeszcze jeden temat, a mianowicie jaki zysk ma pracownik korzystający z ulgi podatkowej „zero PIT”. Okazuje się bowiem, że naprawdę warto się tym zainteresować, gdyż dla przykładu – młody człowiek zarabiający miesięcznie brutto 7127, 33 zł – może liczyć na zysk miesięczny rzędu 564 zł, co w przeliczeniu na ujęcie roczne daje aż 6768 zł, co jest już naprawdę sporą kwotą. To wskazuje na fakt, iż w istocie – skorzystanie z tej ulgi ma sens.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Kraków – szczegółowa oferta została zamieszczona na stronie kategorii.
Księgi handlowe Kraków Ruczaj – Spójrz na Ofertę!