Zmiany w CIT od 2023 roku – na co się przygotować?

Zmiany w CIT od 2023 roku - na co się przygotować?

Rozliczenia CIT to temat, który jest znany już od wielu lat. Obowiązek rozliczania skierowany jest do konkretnego grona osób. Każda z tych osób musi być jednak świadoma tego, że nadchodzący nowy rok niesie ze sobą zmiany w CIT. Wszystko to powiązane jest z tzw. Polskim Ładem 3.0.

Przejrzyste przepisy od 2023 roku

Nie każdy uważa, że zmiany są dobre, powoli przyzwyczajając się do stagnacji. Trzeba jednak wiedzieć, że w tym przypadku chodzi o to, aby obowiązujące przepisy były dla wszystkich podatników jeszcze bardziej przejrzyste. O jakich zmianach jest dokładnie mowa?

Wśród takich najważniejszych punktów można wymienić:

 • „ukryta dywidenda” – zostały uchylone w całości przepisy, jakie odnosiły się do tego tematu;
 • przepisy o minimalnym podatku dochodowym – odroczono termin wprowadzenia przepisów, które się do tego odnosiły;
 • „ulga na złe długi” – przepisy zostały w całości uproszczone, aby łatwiej było wprowadzić je w życie;
 • koszty finansowania dłużnego w kosztach podatkowych – zostały wprowadzone zmiany w rozliczeniach;
 • opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów – również w tym względzie doszło do znaczących zmian w przepisach.

VAT – z jakimi zmianami można się liczyć?

Całkiem możliwe, że duża ilość osób ucieszy się z tego powodu, że obowiązujące stawki VAT zostają utrzymane na tym samym poziomie, tzn. 23% i 8%. Na ten fakt wpływ miało m.in. to, że zwiększono wydatki, jakie dedykowane są na obronę kraju. Ostatnia sytuacja pokazuje, że obrona kraju to temat, którego jednak nie można bagatelizować.

Za to od 2024 roku ma zostać wprowadzony nowy mechanizm. To on przewiduje, że przedłużony zostanie okres obowiązywania podwyższonych o 1pp stawek VAT (art. 146ea). Czy tak jednak będzie? Najbliższe lata będą w stanie udzielić wyczerpujących informacji na ten temat.

Więcej informacji o zmianach w VAT możesz uzyskać w naszym krakowskim biurze rachunkowym.

Podatek akcyzowy

Nadchodzące zmiany powiązane są również z podatkiem akcyzowym. O co dokładnie chodzi? O dwie kwestie. Pierwsza – czasowa obniżka stawki podatku akcyzowego. Odnosi się ona dokładnie do energii elektrycznych, jak również do niektórych rodzai paliwa silnikowego:

 • biokomponenty stanowiące samoistne paliwa,
 • LPG,
 • olej napędowy,
 • benzyna silnikowa,
 • lekki olej opałowy.

Druga kwestia – czasowe zwolnienia od podatku akcyzowego energii elektrycznej, która wykorzystywana jest przez gospodarstwa domowe. Trzecia zmiana odnosi się do czasowego wyłączenia paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Tarcza antyinflacyjna

To chyba jeden z najgorętszych tematów w ostatnich latach. Tarcza antyinflacyjna, która aktualnie obowiązuje do końca grudnia 2022 roku. Czy będzie dalej przedłużona? Wszelkiego rodzaju informacje należy śledzić na bieżąco. Warto jednak przypomnieć o tym, że główne założenia odnoszą się do takich kwestii jak obniżka stawki podatku VAT na:

 • paliwa silnikowe (z 23% do 8%),
 • energię elektryczną i energię cieplną (do wysokości 5%),
 • produkcję rolniczą (z 8% do 0%),
 • żywność (z 5% do 0%),
 • gaz ziemny (do wysokości 0%).

Oto zmiany, jakie obowiązują, jak również wejdą w życie od 2023 roku.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Kraków – zerknij na dokładną ofertę i aktualny cennik.