Zmiany w podatkach od 1 maja 2021. Co się zmieni?

Zmiany w podatkach od 1 maja 2021. Co się zmieni?

Partia rządząca w szczególny sposób upodobała sobie ciągłe zmiany, modyfikacje i aktualizacje prawa podatkowego – nie inaczej jest i tym razem. Wraz z niej 1 maja 2021 roku zgodnie z informacjami pochodzącymi z Ministerstwa Finansów – można się spodziewać kolejnych nowości: sporych i licznych.

Czym Ministerstwo Finansów argumentuje wprowadzenie licznych zmian?

  • Utrudnienie działania tzw „szarej strefy”.
  • Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Uproszczenie części spraw o wykroczenia skarbowe.

Spójrzmy więc na to, co nowego w podatkach od maja br., aby być na bieżąco z tym, co każdego z nas w mniej lub bardziej bezpośredni sposób dotyczy, przypominając, iż nieznajomość prawa nie zwalania z obowiązku jego przestrzegania.

Spis wyrobów akcyzowych – konieczność potwierdzania

Potwierdzanie spisów wyrobów akcyzowych

Wraz z dniem 1 maja 2021 roku na  naczelników urzędów celno-skarbowych spadł obowiązek potwierdzania spisów wyrobów akcyzowych, które podlegają oznaczaniu legalizacyjnymi znakami akcyzy. Dotychczas zajmowali się tym naczelnicy urzędów skarbowych właściwych w sprawach znaków akcyzy. Ta zmiana ma na celu wyeliminować wszelkie problemy, jakie pojawiały się w związku z potwierdzaniem spisów wyrobów akcyzowych do tej pory. Ma też służyć ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, jako takiej.

Pesel do celów podatkowych dla cudzoziemców

Inną istotną zmianą, jaka pojawiła się w prawie podatkowym jest ta dotycząca ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Mowa tutaj o niczym innym, jak zakresie definicji podatników, gdzie identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Zmiana, o której mowa jest korzystna dla cudzoziemców trafiających do naszego kraju celem zarobkowym, gdyż nowe przepisy pozwalają urzędom gminy na to, by nadawały PESEL na wniosek. Równocześnie jednak możliwość składania informacji od płatnika, gdzie były podawane błędne identyfikatory podatkowe zostanie wykluczona. Oczywiście pozwoli to też na dużo łatwiejsze rozliczenie się z Urzędem Skarbowym.

Kodeks Karny Skarbowy – jakie zmiany od maja 2021?

Sporo zmian zaszło w Kodeksie Karnym Skarbowym, dlatego warto pochylić się nieco bardziej właśnie nad tym tematem. Najważniejszą jest to, że od teraz dużo więcej spraw związanych z wykroczeniami skarbowymi można będzie załatwić na drodze typowej dla postępowania mandatowego. W tym celu wystarczy jednorazowy kontakt sprawcy wykroczenia o charakterze skarbowym z organami państwa. To bardzo duże uproszczenie procedury, która obowiązywała do tej pory, a tym samym możliwość o wiele sprawniejszego i szybszego załatwiania poszczególnych wykroczeń skarbowych.

Pojawiła się też zmiana odnosząca się do podwyższenia górnej granicy kary grzywny za wykroczenia skarbowe, a mianowicie najwyższa może być równa 14 tysiącom złotych. Jednak nie będzie się to odnosić do drobnych wykroczeń karnych, jak te związane ze złożeniem rozliczenia podatkowego PIT po wskazanym terminie.

Warto podkreślić, iż to nie wszystkie zmiany – celem zapoznania się z pełnym wykazem warto zapoznać się z informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

Księgi handlowe Kraków Ruczaj —> DOKŁADNA OFERTA <— Usługi księgowe Kraków Ruczaj