Zwolnienia z kas fiskalnych w 2022 roku

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2022 roku

Kasy fiskalne bywają urządzeniami, które spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Jednak, w efekcie nowelizacji państwowych zasad, w styczniu 2022 roku pojawiło się w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie ministra finansów, dotyczące zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych i ewidencji sprzedaży w niektórych przedsiębiorstwach, które obowiązywać ma do końca 2023 roku.

Kto skorzysta ze zwolnienia?

Zgodnie z nowelizacją, ze zwolnienia od używania kasy fiskalnej skorzystają głównie podatnicy, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł, a także podatników rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po dniu 31 grudnia 2021 roku. Aktualizacja ustawy uwalnia również od kasy fiskalnej podatników, dokonujących dostawy towarów i/lub świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, w przypadku gdy, udział sprzedaży z tytułu tych zwolnionych czynności w całkowitej sprzedaży był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%. Według nowych ustaleń, znowelizowane zasady dotyczyć mają także podatników, rozpoczynających po 31 grudnia 2021 roku, ale wyłącznie wtedy, gdy przewidywany przez podatnika udział procentowy sprzedaży nie będzie wyższy niż 80% za okres do końca roku, jeśli okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy, niż 6 miesięcy.

Kto nie skorzysta na tej nowelizacji?

Przywilej zakończenia użytkowania kas fiskalnych nie dotyczy podatników, wykonujących czynności ujętych w § 4 obowiązującego obecnie rozporządzenia. Tych przedsiębiorców bezwzględnie obejmuje obowiązek ewidencji swych poczynań przy użyciu kasy fiskalnej. Istnieją jednak takie działalności podmioty gospodarcze, w których ewidencja sprzedaży musi zostać udokumentowana już od pierwszej transakcji, w związku z akcyza, którą ponoszą na rzecz państwa. W związku z tym, takowe zwolnienie z ewidencji fiskalnej nie będzie obowiązywać w szczególności:

  • dostawców gazu płynnego,
  • producentów wszelakich wyrobów tytoniowych,
  • producentów napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
  • firm świadczących usługi taksówkarskie,
  • usług prawniczych i doradztwa podatkowego,
  • usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • usług związanych z kulturą i rozrywką,
  • mycia, czyszczenia i naprawy samochodów,

Należy również pamiętać, że podatnik, który utracił możliwość tegoż zwolnienia w poprzednim roku kalendarzowym, lub też był odgórnie zobowiązany do prowadzenia ewidencji fiskalnej nie może skorzystać z tego przywileju w kolejnych latach (nie obowiązuje opcja wznawiania tejże ulgi, jeśli przekroczony został próg dochodowy, który nas do niej wcześniej uprawnił).

Pełna likwidacja zwolnień fiskalnych

Uzasadniając nowelizację o zwolnieniach z obowiązku użytkowania kas fiskalnych Minister Finansów wielokrotnie podkreślał, że zaistniałe zmiany są krokiem do pełnej likwidacji obowiązku rejestrowania fiskalnego tak, aby jak najszersze grono przedsiębiorców mogło w niedalekiej przyszłości skorzystać z udogodnień braku fiskali w codziennej pracy

Usługi księgowe Kraków Ruczaj – dokładna oferta została umieszczona i jest dostępna na stronie kategorii.

Zerknij na całą ofertę dotyczącą prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów w Krakowie.