Zwrot nadpłaty podatku – jak i kiedy się o niego ubiegać?

Zwrot nadpłaty podatku – jak i kiedy się o niego ubiegać?

Opłacanie podatków to obowiązek każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Mowa tutaj zarówno o podatku dochodowym, jak i od towarów i usług w przypadku tak zwanych VAT-owców. Złożoność rozliczeń niekiedy prowadzi do sytuacji, w której ma miejsce nadpłata do urzędu skarbowego, a uzyskanie jej zwrotu jest możliwe tylko po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.

Zwrot nadpłaty podatku – krok po kroku

Jeśli jako inkasent bądź podatnik masz w urzędzie skarbowym nadwyżkę opłat z tytułu podatków, dobrze byłoby rozeznać się w temacie, jak mogą Ci one zostać zwrócone. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie należy zrobić, warto uściślić dokładnie co należy rozumieć poprzez „nadwyżkę podatku” – tak zgodnie z ustawą może być to:

 • podatek nadpłacony,
 • podatek niezależnie zapłacony,
 • podatek niezależnie pobrany,
 • podatek większy niż wskazana należność.

Każdy podatnik ma obowiązek regulować podatki zgodnie z tym, jak to wynika z obliczeń wysokości dochodów – ani grosza więcej, ani mniej. Dlatego tak ważne jest właściwe wyliczenie zobowiązania podatkowego, zgodnie z aktualnymi zasadami. Zatem, jeśli z jakiegokolwiek powodu zdarzy się tak, że wpłata do Urzędu Skarbowego była wyższa niż powinna – ma miejsce nadpłata, a co za tym idzie warto się ubiegać o zwrot podatku poprzez złożenie stosownego wniosku.

Co gdy podatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty? Zostanie on przeznaczony w pierwszej kolejności na jedną z powyższych należności:

 • zaległości podatkowe,
 • przyszłe zobowiązania z tytułu danego podatku.

O czym trzeba pamiętać przy składaniu wniosku o zwrot nadpłaty podatku? W przypadku problemów w sporządzeniu wniosku o zwrot nadpłaty podatku możesz zwrócić się o pomoc do naszego krakowskiego biura rachunkowego na Ruczaju.

Przede wszystkim warte zapamiętania jest to, iż wniosek musi zostać złożony do właściwego urzędu skarbowego. Kolejną rzeczą jest zrozumienie podstawowych elementów, których nie może zabraknąć w składanym wniosku, a są to mianowicie:

 • podstawowe dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, pesel),
 • dane naczelnika urzędu skarbowego – gdzie jest kierowany wniosek,
 • wysokość nadpłaty,
 • rodzaj podatku,
 • okres rozliczeniowy.

Poza tym jednym z najważniejszych punktów jest wskazujący jasno i dokładnie, jaki stan faktyczny jest powiązany z zasadnością składania takiego wniosku. Musi być to opisane w sposób na tyle wyczerpujący, aby dla urzędu skarbowego nie było żadnych wątpliwości, dlaczego w ogóle takie pismo domagające się zwrotu nadpłaty podatku zostało złożone.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą usługą na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie.
Zerknij jeszcze na naszą ofertę dotyczącą ksiąg handlowych w Krakowie na Ruczaju.